Meer resultaten voor registratie domeinen

registratie domeinen
Registratie van onroerende goederen Belgium.be.
De ontvanger van de registratie controleert de venale waarde die wordt toegekend aan het verkochte onroerend goed. Als de verkoopprijs lager ligt dan de venale waarde die hij had berekend, moeten op het verschil aanvullende registratierechten en een boete betaald worden.
FOD Financiën registratie domeinen Waregem.
Main menu omega. Home FOD Financiën registratie domeinen. FOD Financiën registratie domeinen. 02 57 82 670. Successie / erfrechtverklaring. Schenkingen roerende goederen. akten van notarissen niet voor particulieren. opzoekingen eigendommen Groot-Waregem, Dentergem en Wielsbeke. Javascript is required to view this map.
FOD Financiën Registratiekantoor Gent 1 Openingsuren adressen Stad Gent.
32 0257 73 260 Kantoormail. 32 0257 97 821. Maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur. Algemeen nummer bij de Directie Registratie Gent voor inlichtingen: 0257 88 196 elke werkdag tussen 8 en 17 uur. Ambtsgebied: Gent, Destelbergen, Evergem en Lovendegem.
Registratie en domeinen Hasselt. Penale Boeten.
Registratie en domeinen: Hasselt. Uw zoekopdracht leverde geen resultaat op in dit archief. ead / xml. Identificatie van de toegang: BE-A0515 / 1675. Het Rijksarchief in België. This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief. Identificatie van de toegang.: BE-A0515 / 1675. Registratie en domeinen Hasselt.
Domeinnaam registreren DNS Belgium.
De registratie van een be-domeinnaam houdt in dat u zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers. De registrar die u gekozen heeft, dient u deze voorwaarden bij de registratie van uw domein voor te leggen, ofwel voor een formele ondertekening, ofwel voor een expliciete aanvaarding bij de onlineregistratie.
Patrimoniumdocumentatie FOD Financiën.
Wij zijn belast met het innen van de hypotheek, de registratie en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen. De Administratie Opmetingen Waarderingen staat in voor.: het opmeten van de percelen en constructies.,
Registratiekantoor voor de gemeente Antwerpen.
over de inbreng van goederen in een vennootschap of de overdracht van eigendom of vruchtgebruik. Heffingen van rechten en taksen. Het federaal en regionaal registratierecht op akten en verklaringen. De jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten. Over registratie, hypotheek, griffie en successierechten.
Registratiekantoren.
Sinds 1 januari 2015 is de dienst registratie en successierechten niet langer een federale bevoegdheid van de FOD Financiën. Ook de Administratie Rechtszekerheid is grondig hervormd. Je kan voortaan terecht in regionale kantoren in het Vlaams, Brussels en Waals Gewest.
Dienst registratie en domeinen Gemeente Melle.
Dienst registratie en domeinen. Dienst registratie en domeinen. Het registratiekantoor is o.a. bevoegd voor de registratie van huurcontracten van onroerende goederen, notariële akten en administratieve akten, het afleveren van eigendomsattesten, voor het invorderen van successierechten, de schatting van onroerende goederen voor derden.

Contacteer ons